แสดงความคิดเห็น webboard

 Hard-Software
webboard 2
แหล่งความรู้
ระดับปวช.(ปกติและเทียบโอน)
ระดับ ปวส.ปกติและทียบโอน
การเขียนโปรแกรม GUI (2201-2412) การพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ(ปวส.ปกติ)
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ(ปวส.เทียบโอน)
ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์ 2201-2417 วิชาฝึกงาน โปรแกรมภาษาซี (3204-2008)
การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 2201-2405 (ปวช.2คอมฯ) โครงการวิชาชีพ
3405-6001
โครงการวิชาชีพ 2201-5001 (ปวช. 3 คอม) โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
ธุรกิจทั่วไป 2201-1001 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
  การพัฒนาเว็ปเพจขั้นสูง
  การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 3204 - 2104
ศึกษาวิชาผ่าน Web/ปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่มอบหมาย
ลิงค์เว็ปการศึกษา
สถาบันการศึกษาไทย
ทำแบบทดสอบออนไลน์
Download Program
Turbo C 3.0
Edit plus
java 1.4.1
โปรแกรมตัดต่อเพลง
ไม่มีใคร...รักเราเท่าแม่...ฟังเพลงเรารักแม่......วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2551
แม่แห่งชาติ
เนื้อเพลงเรารักแม่

Google
var todaydate=new Date() var curmonth=todaydate.getMonth()+1 //get current month (1-12) var curyear=todaydate.getFullYear() //get current year document.write(buildCal(curmonth ,curyear, "main", "month", "daysofweek", "days", 1));
รายการ
 คำอธิบายรายวิชาระดับปวส.
 คำอธิบายรายวิชาระดับปวช.
 แผนการเรียนปวส.คอมฯ
 แผนการเรียนปวช.คอมฯ
แนวทางการจัดทำ SMEs
 
check score

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
โทร 03-5511-355 ต่อ 136 FAX : 03-5524-022

Business Computer Suphanburi Vocational College
mmLoadMenus(); >
Welcome to Monchai Homepage
var todaydate=new Date() var curmonth=todaydate.getMonth()+1 //get current month (1-12) var curyear=todaydate.getFullYear() //get current year document.write(buildCal(curmonth ,curyear, "main", "month", "daysofweek", "days", 1));